เครื่องมือเครื่องใช้  ต้องอยู่ในสภาพที่ดี  หยิบใช้ได้ทันที จะช่วยทำให้ผู้ใช้สะดวกใจ ตัดเย็บได้รวดเร็ว เกิดความสนุกที่จะทำงาน ไม่เบื่อง่าย การวางแผนผังในการปฏิบัติงานที่เป็นสิ่งสำคัญและจำเป็น เช่นโต๊ะรีดผ้า จักร  กล่องเก็บของเครื่องใช้กระจุกกระจิก ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อไม่ให้เสียเวลาหาของเพราะอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการตัดเย็บเสื้อผ้ามีจำนวนมากและมีขนาดเล็ก          

       เครื่องมือเครื่องใช้ในการสร้างแบบและแยกแบบ

                                                 

                                                  กระดาษสร้างแบบ ( Pattern Paper) ใช้สำหรับสร้างแบบเสื้อ กระโปรง และแยกแบบตัดไม่ควรใช้กระดาษอ่อนเกินไป ทำให้สร้างยาก และควรใช้กระดาษสีขาว หรือสีน้ำตาลและต้องใช้ทางด้านไม่ขึ้นเงา เพื่อไม่ให้เสียสายตา

 

                                                  สายวัดตัว (Tape Measure)เลือกชนิดที่จะแน่ใจว่าจะไม่ยืด ไม่หด ไม่ลุ่ย ปลายของสายต้องหุ้มด้วยโลหะจึงจะทน มีความยาว 150 ซม. มีช่องแบ่งครึ่งอย่างชัดเจนควรมีด้านหนึ่งเป็นเซนติเมตร และอีกด้านหนึ่งเป็นนิ้ว เพื่อการคำนวณหาซื้อผ้า การใช้ควรคล้องคอไว้ให้เลข 1 อยู่ทางขวามือ เพื่อสะดวกในการหยิบใช้ ข้อควรระวัง ใช้สายวัดเส้นใดวัดตัว ควรใช้สายวัดเส้นนั้นสร้างแบบ

 

                                                    ไม้บรรทัดยาวพลาสติก (Plastic Ruler) ควรใช้ไม้บรรทัดใส เพื่อมองเห็นข้างล่างและควรจะเบา ควรมีใช้งานอย่างน้อย 2 ขนาด คือ ขนาดยาว 12 นิ้ว ใช้สำหรับขีดเส้นสั้นๆ หรือใช้เลื่อนขีดเส้นโค้ง และขนาดยาว 18 หรือ 24 นิ้ว ควรเลือกชนิดที่มีความกว้างมากๆ เพื่อใช้แทนไม้ฉาก ใช้สำหรับขีดเส้นตรงยาวๆ และไม่ใช้ไม้บรรทัดวัดทำแบบ เพราะสายวัดและไม้บรรทัดแต่ะละอันจะมีสเกลวัดไม่เท่ากัน

                   

                                                    ดินสอดำ (Pencil)ใช้สำหรับขีดเส้นสร้างแบบลงในกระดาษสร้างแบบ ควรเป็นไส้อย่างอ่อน และเหลาให้คมเพื่อให้เส้นมีความคมชัด

                                                    ยางลบ (Eraser)สำหรับลบเส้นที่ไม่ใช้หรือไม่ต้องการออก เพื่อมิให้เส้นสับสน

                   

                                                   กรรไกรตัดกระดาษ (Paper Scissor) อย่าใช้กรรไกรที่เล็กเกินไป จะตัดไม่ถนัด ควรคม เบาและไม่ฝืด ใช้ตัดแบบต่อเมื่อสร้างเสร็จ

 

 

 

                                                   

                                                   กาวหรือแป้งเปียก (Glue) ใช้สำหรับแยกแบบ ปิดแบบกระดาษ หรือใช้ทาริมผ้าเล็กๆ ที่ต้องการพับให้อยู่ตัวแล้วรีดทับก่อนนำไปเย็บ

 

                                                       

                                                      

                                                        เหล็กแหลม  ใช้สำหรับเจาะแบบหรือเจาะผ้า  เพื่อให้เกิดรอยเฉพาะแห่ง

 

          

แนะนำเครื่องมือเครื่องใช้

 

เครื่องมือเครื่องใช้ในการตัด กดรอยและเย็บผ้า

         

                                                  กรรไกรตัดผ้า ควรใช้ขนาดยาว 8—9 นิ้ว ด้ามกรรไกรมี 2 ชนิด คือด้ามโค้ง และด้ามตรง ควรเลือกซื้อชนิดด้ามโค้ง เพราะตัดได้เที่ยง และกินผ้าได้มากกว่า ต้องระวังให้คมเท่ากัน ตั้งแต่โคนจดปลาย โดยเฉพาะปลายกรรไกรต้องคมจริง ๆ จึงจะตัดตามซอกตามมุมได้ อย่าฝืนใช้ตัดผ้าหนา ซึ่งซ้อนกันหลายๆ ชั้น อย่านำกรรไกรตัดผ้าไปตัดอย่างอื่น เช่น ตัดกระดาษ หรือผม กรรไกรทุกชนิดต้องระวังไม่ให้ตกจากที่สูง เพราะจะทำให้ชำรุดแล้วยังทำให้เสียคมอีกด้วย ควรใช้น้ำมันหยอดจักรหยอดทีสกรูโคนด้ามเป็นครั้งคราว

 

                                                   เข็มหมุด  ควรเลือกชนิดที่ไม่เป็นสนิม ปลายแหลม ตัวเล็กแต่ยาว ถ้ามีหัวก็ควรเลือกหัวเล็ก หรือหัวแบนได้ยิ่งดี เพื่อจะให้แนบกับแบบหรือผ้า

 

                                                                                                                               

                                                                                               ที่เก็บเข็มหรือหมอนปักเข็ม  อาจเป็นหมอนขนาดเล็กหรือเป็น                                                       แป้นแม่เหล็ก ควรเป็นใบเล็กหากมีสายรัดติดกับข้อมือซ้ายคล้าย                                                     สายนาฬิกา จะทำให้สะดวกในการใช้และช่วยประหยัดเวลา

 

 

 

                                                           ที่กลิ้งผ้า มี 2 ชนิด ชนิดปลายแหลมคมและชนิดไม่คม  ควรเลือกชนิดไม่คมเพราะไม่ทำให้                                          ผ้าไม่เป็นรอย แล้วยังติดรอยกลิ้งได้ดีกว่า

 

 

                                                          กระดาษกดรอย  เป็นกระดาษที่เคลือบด้วยเทียนไข มีหลายสี ไม่ควรใช้กระดาษคาร์บอนมา                                        แทนกัน ซึ่งไม่สามารถซักออกได้และจะทำให้เป็นรอยสกปรก วิธีที่จะทำให้กระดาษใช้ได้หลายครั้ง                                          โดยการนำมาทากาวติดกับกระดาษที่ใช้ถ่ายเอกสารขนาด เอ 4 และเมื่อใช้ครั้งแรกๆ ควรกดรอยแต่                                        เบาๆ ก่อนเพราะยังติดสีได้ง่าย

 

                                                        

                                                         ชอล์กขีดผ้า ทำด้วยแป้งหรือขี้ผึ้ง มีหลายสี แต่สีเหลืองและสีขาว นิยมใช้ในงานตัดเสื้อ ซึ่งจะ                                        ซักออกได้ง่ายกว่าสีอื่น

     

 

                                                          เข็มสอย  ใช้สำหรับเนาและสอย ขนาดแล้วแต่ความหนาของผ้า เลือกที่แหลมคมและไม่เป็น                                        สนิม

     

 

 

                                                         ด้ายต่างๆ ควรเลือกสีให้เหมาะสมกับผ้าที่จะเย็บ ด้ายที่ดีต้องเส้นเล็ก เหนียว เป็นมัน ไม่หด                                        ตัว ส่วนด้ายเนาที่ใช้เนาตะเข็บก่อนเย็บสามารถใช้ด้ายราคาถูกที่เปื่อยง่าย เพื่อเวลาเลาะออกได้ง่าย                                        และไม่ทำให้ตะเข็บขาด

 

 

                                                         ที่เลาะผ้า ใช้สำหรับเลาะแนวตะเข็บที่เย็บผิด หรือเลาะด้ายเนา ควรเลือกชนิดที่แหลมคมและ                                        ไม่เป็นสนิม

     

 

                                                         ชุดเครื่องจักร  ประกอบด้วย กะโหลก  กระสวย  ตีนผี  หมุดตีนผี  หมุดเข็ม ตีนผีติดซิป  เข็ม                                        จักร ขนาดเล็กใช้กับผ้าบาง  ขนาดใหญ่ใช้กับผ้าหนา

                                                         หมอนรองรีด  สำหรับสอดรีดตะเข็บแขนเสื้อและส่วนแคบๆ เช่น ปลายเกล็ด  ตะเข็บวงแขน                                        เสื้อ ฯลฯ

 

      ข้อแนะนำ  ควรเก็บเครื่องมือ เครื่องใช้ให้เป็นที่ เพื่อให้หยิบใช้ง่าย  หายก็รู้ ดูก็งามตา